تفاوت میان آنچه آرزو داریم و آنچه هر روز چشممان می بیند و گوشمان می شنود از زمین تا آسمان است
:/
جمال زاده


برچست ها : ,,,