تلاش کردم
او هم تلاش کرد
میخواستم بهترین باشم
او هم میخواست
عادت ندارم از کسی عقب بمانم
قفس را در هم خواهم شکست
بهترین خواهم بود
و تلاش میکنم
بگذار او هم تلاش کند...
به امید فردایی بهتر


برچست ها : ,