میگم این هدف منه
میرم...
میرسم...
خب بعد از اون چی؟
این یکی میشه هدف من
میرم...
میرسم...
خب بعدش؟
چرا همش باید رفت، باید رسید، بازم باید رفت و باز چندتا باز دیگه؟
حس میکنم زندگی پوچه
تا کی باید بری و برسی و خودتو تحریک کنی برای یه رفتن و یه رسیدن دیگه؟ تاکی؟


برچست ها : ,,,