قبول نشدم
همین
بخدا خیلی زحمت کشیده بودم
ولی قبول نشدم
خدا خواست یه بار دیگه هم امتحان بدم انگار
همه قبولیا به جز 7 نفر از تهران بودن
از اون 7 نفر 2 تا کرجی و 2 تا اهل شهرری هم بود
حس میکنم به اهوازی بودنم باختم شایدم به اینکه زنجان تحصیل میکنم
نمیخام بگم تبانی شده اصن نوش جون هر کی قبول شده ولی قبولیا همه از شهرای بزرگ بودن
فردا میرم برا درخواست تجدید نظر تو رو خدا قبولم کن خدا جون وگرنه داغون میشم بازم خدا رو شکر راضیم به رضای خدا


برچست ها : ,,