روز عجیبی بود
خیلی وقت بود که تو جمع حرف نزده بودم
امروز در محضر جناب فرماندار و آقای طهماسبی و ده ها نخبه استان حرف زدم و چه افتخار بزرگی بود
خواسته هامون مطرح شد خواسته های دیگرانم مطرح شد. خواسته ها چه کوچک چه بلند پروازانه یک محور اصلی رو در پیش گرفته بود
حمایت مالی
به هر حال وعده هایی داده شد که امیدوارم بهشون عمل بشه
اواخر اسفند ماه درباره تحقق وعده ها مینویسم


برچست ها : ,,,,,,