ریاضیات نمود زیبایی آفرینش است
خصلت بدی دارد
آن هم همین زیباییش است
آن قدر زیباست که تمام انرژیت را مشغول خود می کند. و تو می مانی و زمان طولانی که صرف ریاضی کرده ای و مشتی چرکنویس خط خطی و زیباتر از همه اینها سوالاتی مسحور کننده که هرکدام لایق ساعت ها تحسین اند.
بدی دیگری هم دارد
به قول استاد مریم میرزاخانی بزرگ، زیبایی های خود را فقط به شاگردان صبورش می نماید
خودم به شخصه این را تجربه کرده ام
از هر قسمت ریاضی که تنفر داشتم وقت بیشتری صرف آن کردم و علاقه ام به آن بیشتر شد. هنوز کلی راه مانده که تمام زیبایی های ریاضی را ببینم.
در ابتدای مطالعات جدی ریاضیم، هزاران انگیزه و هدف داشتم اما هر چه جلوتر میرفتم این خود زیبایی ریاضیات بود که انگیزه ام میشد و جای دیگر محرکات من به سوی خود را پر میکرد.
شاید خیلی ها زیبایی ریاضیات را نچشیده باشند و حرف های من برایشان کم و بیش عجیب به نظر برسد. اما فقط کافیست انگیزه مطالعه جدی ریاضیات را برای خود بوجود بیاورند و ادامه راه را به خود ریاضیات بسپرند و ببینند که چگونه هم آن می شود محرک.


برچست ها : ,,,