بعضی وقتا...
نه... خیلی وقتا... آدم باید خودشو سانسور کنه
خودش نباشه... اگه هم خودش باشه با بسیاری دخل و تصرف...
\\\"خود\\\" مون منفوره... نه چون بده... چون بقیه دوسش ندارن ... نه چون بقیه بدن ... چون اینقدر \\\"خود\\\"مون پیچیدس که \\\"خود\\\"مون توش موندیم، دیگه از بقیه که انتظاری نیس


برچست ها : ,