الهی...
ما رو به حال خودمون وانذار...
... حتی برای یه چشم به هم زدن


برچست ها : ,