دو سال پیش همین موقع ها بود
21 دسامبر سال 2012
تاریخی که همه ذهنا رو مشغول کرده بود
من خودم اون شب تا ساعت 6 بیدار موندم ببینم قراره کی چی بشه :|
ولی حدودای ساعت 2 شب یکی از بهترین اتفاقای زندگیم افتاد ^_^ کاش قسمت بشه مفصل توضیحش بدم
ولی در کل خیلی سال جالب و پر خاطره ای بود اون سال
من اول دبیرستان بودم
کل شق تر از همیشه
به هر حال یه سال پر از نوستالژی بود که گذشت، مثه همه سالا... یادش بخیر

پ.ن. یادمه اون موقع فرداش یا پس فرداش امتحان دینی نوبت اول داشتیم خانواده هم رفته بودن سفر هر گونه لهو و لعب رو مرتکب شدیم هیچی هم برا امتحان نخوندیم من 14 شدم معلم اشتباها تو تصحیح 18 داد آی یادش بخیر :دی

پ.ن. شب یلدا مبارک. این شعر خیلی شاخه مربوط به امشبم میشه با همین شعر ازتون خدافظی میکنم <3

ﺩﻭ ﻗﺪﻡ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺑﻪ ﯾﻐﻤﺎ ﺑﺮﻭﺩ
ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺭﻧﮓ ِ ﻗﺸﻨﮓ ﺍﺯ ﮐﻒ ِ ﺩﻧﯿﺎ ﺑﺮﻭﺩ

ﻫﺮﮐﻪ ﻣﻌﺸﻮﻗﻪ ﺑﺮﺍﻧﮕﯿﺨﺖ ﮔﻮﺍﺭﺍﯾﺶ ﺑﺎﺩ......
ﺩﻝ ِ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺷﻮﻗﯽ ﭘﯽ ِ ﯾﻠﺪﺍ ﺑﺮﻭﺩ؟
ﮔﻠﻪ ﻫﺎﺭﺍﺑﮕﺬﺍﺭ!
ﻧﺎﻟﻪ ﻫﺎﺭﺍﺑﺲ ﻛﻦ!

ﺗﺎﺑﺠﻨﺒﻴﻢ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﺳﺖ ﺗﻤﺎﻡ!!
ﻣﻬﺮﺩﻳﺪﻱ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻫﻢ ﺯﺩﻥ ﭼﺸﻢ ﮔﺬﺷﺖ....
ﻳﺎﻫﻤﻴﻦ ﺳﺎﻝ ﺟﺪﻳﺪ!!
ﺑﺎﺯﻛﻢ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﻋﻴﺪ!!
ﺍﻳﻦ ﺷﺘﺎﺏ ﻋﻤﺮﺍﺳﺖ ...
ﻣﻦ ﻭﺗﻮﺑﺎﻭﺭﻣﺎﻥ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻧﻴﺴﺖ!!

ﺯﻧﺪﮔﻲ ﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﻛﺎﻡ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺲ ﺍﺳﺖ؛
ﺯﻧﺪﮔﻲ ﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻛﻢ ﺍﺳﺖ؛
ﺯﻧﺪﮔﻲ ﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﺩﺍﻡ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻏﻢ ﺍﺳﺖ؛
ﭼﻪ ﺑﻪ ﻛﺎﻡ ﻭ
ﭼﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻭ
ﭼﻪ ﺑﻪ ﺩﺍﻡ...
ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻣﻌﺮﻛﻪ ﻫﻤﺖ ﻣﺎﺳﺖ...ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﮕﺬﺭﺩ...

ﺯﻧﺪﮔﻲ ﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﺭﺍﺯ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﻼ‌ﻣﺖ ﺑﺪﻫﺪ؛
ﺯﻧﺪﮔﻲ ﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﺳﺎﺯ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺳﻼ‌ﻣﺖ ﺑﺪﻫﺪ؛
ﺯﻧﺪﮔﻲ ﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﻧﺎﺯ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺟﻬﺎﻧﺖ ﺑﺪﻫﺪ؛
ﭼﻪ ﺑﻪ ﺭﺍﺯ
ﻭ ﭼﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺯ
ﻭ ﭼﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﺯ...
ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻴﺪﺍﺭﯼ ﻣﺎﺳﺖ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮕﺬﺭﺩ...


برچست ها : ,,,,,