این یکشنبه به دنبال یکشنبه هفته پیش شاهد ماجرایی بودیم که خیلی وقت بود تو این مملکت از این مردم ندیده بودیم
بالاخره یاد حقی که باید بهشون برسه و نرسیده افتادن
و مثبت ترین جنبه ماجرا این بود که این حرکت از قشر دوست داشتنی معلمین شروع شد و منفی ترین جنبه اون بی اعتنایی محض مسوولین به این قضیه بود بطوریکه حتی یک دقیقه وقت برای پوشش خبری این جنبش در صدا و سیما صرف نشده بود. متن کامل و جالبی آماده کرده بودم برای این قضیه . بعد کلی دو دلی که منتشر کنم متنو یا نه تصمیم به کتمانش گرفتم، همونطور که خیلیا کتمان کردن این حرکتو.
موفق باشین


برچست ها : ,,,