زندگی من کلا یه سواله
فقط یه سوال
از این سوالا که کلی الف ب ج ... ی دارن
بعد الف ب ج ک تموم شد میره سراغ a b c ... z
بعد اون تموم شد میره سراغ عددا
عددا که تموم شدن (!) میره حروف یونانی و روسی و چینی و ...
بماند ...
زندگی من همچین سوالیه
تو هر بخش از سوالا هم نوشته با توجه به قسمتهای قبل پاسخ دهید.
من خیلی وقته به خودم قول دادم که بقیه امتحانو بترکونم، فوق العاده باشم.
ولی قسمت های قبلی رو بد خراب کردم... خیلی بد...
همین باعث میشه من سوالای بعدی رو هم خراب کنم
سوالای بعد از اونا هم به همین دلیل خراب میشن و سوالای بعدی و یه دور باطل...
این زندگی ماست
در حدی که حتی روم نمیشه بگم خدایا کمک!


برچست ها : ,,,,,