مدیر فوق العاده بود
همه چی خوب بود، خدا رو شکر
فقط روز امتحان باسن + خودکار بیشتر از مغزم کار کردن
به همین سادگی


برچست ها :